Εκδήλωση 25 Απριλίου: Τέχνη και Πολιτική στη Σοβιετική Ένωση, 1917-1932

  • Εκτύπωση