Εκδήλωση-Συζήτηση: ΙΜΙΑ 1996, η σύγκρουση των δύο τοπικών ιμπεριαλισμών