Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 Με ιδιαίτερο άρθρο στο Μνημόνιο Νο 3 επιβάλλεται η επέκταση του ενιαίου μισθολογίου του στενού δημόσιου τομέα και στις ΔΕΚΟ που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Οι σημαντικότερες και πιο πολυάνθρωπες ΔΕΚΟ της κατηγορίας αυτής είναι οι αστικές συγκοινωνίες. Οι εργαζόμενοι σε αυτές,, που έχουν ήδη υποστεί μειώσεις στους μισθούς τους 25- 35% κατά την τελευταία διετία, θα υποστούν έτσι μια νέα μείωση του ύψους του 25% στους ήδη κουτσουρεμένους μισθούς τους.

 

Διαβάστε περισσότερα: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ